Ponúkame

Výcvik žiadateľov na skupinu B, BE, T, C

Snažíme sa poskytnúť čo najkvalitnejšie služby v oblasti získavania vodičských oprávnení.

Harmonizovaný kód HK-96

Poskytujeme individuálny výcvik pre žiadateľov, harmonizovaný kód HK-96.

Výcvik žiadateľov na podskupiny AM, B1

Prispôsobujeme aj výučbu teórie a praktických jázd s ohľadom na možnosti autoškoly.

Doškoľovací kurz vodičov

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch, ako vodič motorového vozidla, trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 € a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.

Ďalšie výhody

Aj na splátky!

Vyplatenie kurzu je možné rozdeliť aj na splátky podľa Vašich možností a situácie až do ukončenia kurzu.

Kontakt

Pomôcky zadarmo!

Zabezpečime Vám bezplatné zapožičanie pomôcok (CD, kniha, testy). Kurz prvej pomoci zabezpečujeme.

Kontakt